ÜRDÜN LİMANINDA TEHLİKELİ MADDE KAZASI

Ürdün Akabe Limanı’nın da gemiden Klor Gazı (UN 1071) yüklü portatif tank indirilmesi esnasında vinçten düştü. Düşmesiyle birlikte aldığı darbe sonucu içerisindeki gaz tüm limana yayıldı ve 13 kişinin yaşamının yitmesine sebep oldu. UN 1017 Klor Gazı Nedir? Bu gazın genel özelliği keskin bir kokuya sahip alevlenmeyen, zehirli ve aşındırıcı sarı renkte bir gaz olmasıdır. […]

BUZDOLAPLARI YETERİNCE MASUM MU?

Günümüzde her insanın evinde ve işyerinde kullanmış olduğu buzdolapları, dondurucular, klimalar vb. birçok elektronik araç ve gereçler her ne kadar tehlikesiz birer nesne olarak görünse de, aslında tehlikeli madde olarak değerlendirilmektedir. Buzdolapları ya da dondurucuları değerlendirmek gerekirse; gıda maddelerinin bozulmasını engellemek amacıyla gerek soğutucu gerek dondurma işlemini yapabilmesi için içlerinde belirli oranlarda gazlar bulunmaktadır. Buzdolapları, […]

Sağlık sektöründe TMGD ne yapar?

11.06.2019 Tarihli ve 44011 Sayılı Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge 2. Madde (b) bendine göre; Bu yönerge, ADR Sınıf 6.2’ye tabi bulaşıcı maddeler ile iştigal eden ve Ek-4’de yer alan gerçek ve tüzel kişilere sahip işletmeleri kapsamaktadır. Bu yönergede Ek-4 ‘ de yer alan işletmeler; Üniversite Hastaneleri ve müstakil […]

Güvenlik Planı (Emniyet Planı) nedir?

Ciddi sonuçlara sebep olabilecek tehlikeli mallar, terör olaylarında kitlesel ölüm ve kitlesel yaralanmalara sebebiyet verebilmekle beraber özelikle Sınıf 7 Radyoaktif maddeler için kitlesel olarak toplumsal ve ekonomik anlamda yıkımlar gibi ciddi sonuçlara neden olabilecek tehlikeli mallardır. Kritik sonuçlara sebep olabilecek tehlikeli malların karayolunda taşınmasında rol oynayan taşımacı, gönderen ve diğer tarafların güvenlik planını hazırlaması, yürürlüğe […]

TİO Yönetmeliği Kapsamında Düzenlenen Muafiyetli ÜDY-TİO/ODY-TİO Mesleki Yeterlilik Belgelerine İlişkin Duyuru

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI (Tehlikeli Mal Ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü)   * Muafiyetli ÜDY-TİO ve ODY-TİO başvuruları Genel Müdürlüğümüze yapılmaktadır. * R1 ve R2 Yetki Belgelerini TİO Yetki Belgesine dönüştüren firmalarda çalışanlara, Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği kapsamında düzenlenen ve R1/R2 Yetki Belgeleri altında kayıt altına alınan ÜDY/ODY Mesleki Yeterlilik Belgelerini […]

EGM trafik polislerine tehlikeli madde taşımacılığı yol kenarı denetim eğitimi verilmiştir.

GM Tarafından Kendi Personeline Yönelik Düzenlenen Tehlikeli Madde Taşımacılığı Yol Kenarı Denetim Eğitimi Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 20 nci Maddesinde; “…(5) Denetimle görevlendirilecek personelin, en az lise veya dengi okul mezunu olmakla birlikte; ADR ve ilgili mevzuat kapsamında 45 saat teorik, 20 saat uygulamalı eğitim aldıktan sonra yapılacak sınavda başarılı olmaları gerekmektedir. Söz konusu […]

29 EYLÜL 2019 SRC-5 Sınavı Süre Uzatımı

DUYURU Bakanlığımızca, 28 Eylül 2019 tarihinde yapılacak olan Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitimi Sertifikası (SRC5) Sınavı ile ilgili başvuru ve sınav ücreti yatırma süreci 05 Eylül 2019 tarihinde sona ermiştir. Ancak, Bakanlığımıza yapılan başvurular dikkate alınarak sınav başvuru ve sınav ücreti yatırma süresi 10 Eylül 2019 tarihine kadar uzatılmıştır. İlgililere duyurulur.

TİO YETKİ BELGESİ İLE İLİŞKİLENDİRİLECEK ŞUBELERE YÖNELİK DUYURU

Taşıma İşleri Organizatörlüğü (TİO) Yetki Belgesi’ne kaydedilecek şubelere ilişkin aşağıdaki belgeler ilgililerden talep edilecektir: – Yetki Belgesi’ne kaydedilmesi talep edilen şubelerin isim ve adreslerinin bulunduğu, firmayı temsile yetkili olanın imzaladığı ve kaşelediği başvuru dilekçesi, – Her bir Şube için bulundukları ilde yer alan ticaret odalarınca düzenlenmiş faaliyet belgesinin aslı, – Şubenin bulunduğu yerin/mekanın kullanım hakkını […]

TMGD nedir? Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kimdir?

TMGD nedir? Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kimdir? Tehlikeli maddelerin taşınması, gönderilmesi, yüklenmesi, paketlenmesi, doldurulması ve boşaltılması konusunda hizmet veren işletmelerin taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat doğrultusunda çalıştırmakla yükümlü oldukları kişilerdir. Kimler Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı çalıştırmak zorundadır? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2014 yılında aldığı karara göre tehlikeli madde üreten, depolayan, taşıyan, yükleyen, boşaltan […]

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Nedir?

İnsan sağlığına, çevreye ve tüm canlılara zarar verebilecek riskleri taşıyan maddelere tehlikeli maddeler denir. Tehlikeli maddelerin elleçlenmesi ve taşınması esnasında gerekli tedbirler alınmadığı takdirde ufak temaslarda bile ciddi, kalıcı veya ölümle sonuçlanabilecek ciddi sonuçlar ile karşılaşılabilir. 11/06/2019 tarihli Ve 44011 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün yayınlamış olduğu […]