GM Tarafından Kendi Personeline Yönelik Düzenlenen Tehlikeli Madde Taşımacılığı Yol Kenarı Denetim Eğitimi
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 20 nci Maddesinde; “…(5) Denetimle görevlendirilecek personelin, en az lise veya dengi okul mezunu olmakla birlikte; ADR ve ilgili mevzuat kapsamında 45 saat teorik, 20 saat uygulamalı eğitim aldıktan sonra yapılacak sınavda başarılı olmaları gerekmektedir. Söz konusu personel ayrıca, her iki yılda bir ADR ve mevzuat güncellemeleri hakkında eğitim alır.
(6) Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tehlikeli madde yol kenarı denetimi yapacak personeline beşinci fıkra kapsamında eğitim vermekle yükümlüdürler.” denilmektedir.
Emniyet Genel Müdürlüğü kendi bünyesinde görev yapan ve tehlikeli madde taşımacılığı yol kenarı denetimi yaptıracağı trafik polislerine yönelik verilecek eğitim hususunda Bakanlığımızdan yardım talep etmiştir.
Bu kapsamda, eğitim programının başarılı bir şekilde icra edilmesi maksadıyla gerek eğitim materyallerinin hazırlanmasında yardımcı olunduğu gibi gerekse de teorik ve pratik eğitimlerde Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevli yönetici ve denetim personeli eğitici olarak görevlendirilmiştir.
04-16 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılan söz konusu eğitimlerde; 5 günlük ADR Eğitimi, 1 günlük mevzuat eğitimi, 2 günlük yol kenarı denetimlerinde dikkat edilecek hususlar ve genel tekrar ile 3 gün boyunca yol kenarı uygulama denetimi yapılmıştır. Uygulama eğitimi karayolunda taşımacılık yapan araçlar üzerinde yapılmış olup bu denetimlerde, 24 araç denetime tabi tutulmuştur. Bu araçlardan uygunsuzluğu tespit edilen 21 araca, 55 idari para cezası tatbik edilmiştir.
Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan 101 EGM personeli, tehlikeli madde taşımacılığı yol kenarı denetimlerini yapmaya hak kazanmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir