İnsan sağlığına, çevreye ve tüm canlılara zarar verebilecek riskleri taşıyan maddelere tehlikeli maddeler denir. Tehlikeli maddelerin elleçlenmesi ve taşınması esnasında gerekli tedbirler alınmadığı takdirde ufak temaslarda bile ciddi, kalıcı veya ölümle sonuçlanabilecek ciddi sonuçlar ile karşılaşılabilir.

11/06/2019 tarihli Ve 44011 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün yayınlamış olduğu bahse konu yönergeye göre Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) tehlikeli madde taşımacılığı kapsamında faaliyette bulunan (alan, boşaltan, yükleyen, paketleyen, dolduran, taşıyan, gönderen ya da tank-konteyner/ portatif tank işletmecisi olarak faaliyette bulunan) işletmelerin miktar sınırlaması olmaksızın TMFB Yönergesi uyarınca alması gereken belgedir.

TMFB almak, yenilemek yada faaliyet konusu değişikliğinde bulunmak isteyen işletmeler ilgili yönergede bahsi geçen EK-3 Raporu’nu Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu (TMGDK)’ndan alarak başvuru evrakları ile birlikte bağlı bulundukları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine başvuruda bulunmalıdırlar. Düzenlenen her TMFB’nin geçerlilik süresi 5 yıl ile sınırlıdır. Süresinin bitimi itibari ile bir ay öncesi yada bir ay sonrası itibariyle yenilenmelidir.

TMFB ücreti her takvim yılı başında o yıl için geçerli olan Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir