KDU- KKDİK- TÜRK REACH Hizmetleri

KDU- KKDİK- TÜRK REACH Hizmetleri

Hizmetimiz, 23.06.2017 tarih ve 30105 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik” (KKDİK) kapsamında oluşturulan sistemin ilgili taraflarca uygulanmasını ve takip edilmesini kapsamaktadır.

KKDİK sistemi, ülkemizde üretilen veya ithal edilen kimyasallar veya eşyaların kayıt altına alınması, takibinin yapılması ile insan ve çevre sağlığını korumak amacıyla oluşturulmuştur. Sistemin temeli Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan REACH mevzuatının ülkemize uyarlamasıyla oluşturulmuştur.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN TARİHLER

Üretilen eşya veya kimyasalların ön kayıtların ve esas kayıtların ise 31.12.2023 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir. Bu tarihe kadar kayıtların tamamlanmaması halinde imal ya da ithal edilen ürünlerin gümrükleme işlemleri ve piyasaya arzı yapılamayacaktır.

TAKİP SİSTEMİ VE HİZMET ALIMI HAKKINDA

Oluşturulan takip sistemine ithalat, ihracat, üretim, dağıtım ve alt kullanıcı faaliyetlerinden bir veya birden fazla faaliyet konusu ile taraf olan firmaların ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeleri amacıyla bir Kimyasal Değerlendirme Uzmanından yardım alması tavsiye edilir.

HEDEF

KKDİK Yönetmeliğinin tüm maddeleri ile yürürlüğe girmesi ar-ge çalışmalarının artmasına neden olacaktır. Esas hedef ise üretimdeki çalışanların ve tüketicilerin sağlığına zarar vermeyecek ürün ve kimyasalların üretilmesi ve kullanılan çok zararlı kimyasalların daha az zararlı kimyasallar ile yer değiştirmesidir.