Belgelendirme Hizmetleri

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB)

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren (alıcı, boşaltan, paketleyen, yükleyen, dolduran, gönderen, taşımacı ve tank konteyner/portatif tank işletmecisi) işletmelerin yönetmelikte belirtildiği üzere iştigal ettikleri faaliyet konularına göre adres bazlı olacak şekilde Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) alması gerekmektedir. Düzenlenen TMFB’nin geçerlilik tarihi 5 yıl ile sınırlı olup yenileme, faaliyet konusu, adres, nevi, unvan değişiklerinde mevcut belgenin yenilenmesi gereklidir.

TMFB alınması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu (TMGDK) tarafından oluşturulması gerekli olan “Tehlikeli Madde Faaliyet Tespit Raporu”nun hazırlanması ve gerekli evrakların oluşturularak işletmelerin bağlı bulundukları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine başvuru işlemlerinin takibi hususunda tecrübeli ekibimiz ile hizmet vermekteyiz.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi-Dmr

Tehlikeli Maddelerin Demiryolu İle Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren işletmelerin alması gereken belgedir.

Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi (TYUB)

Tehlikeli yük elleçleyen kıyı tesislerinin TYUB almaları gerekmekte olup belgegeçerlilik süresi üç yıl olarak sınırlandırılmış ve belirlenen periyodlarda belgenin yenilenmesi gerekmektedir.

Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge kapsamında liman tesislerinin yerine getirmesi gereken şartların belirlenmesi, Tehlikeli Yük Uygunluk Denetimi, TYUB düzenlenmesi ve yenilemesi konularında uzman ekibimizle destek sağlıyoruz.

Ambalaj Onay Sertifikası / Tasarım Tip Onay Sertifikası

Tehlikeli madde olarak sınıflandırılan ve kısmı muafiyetler kapsamında paketlemesi yapılamayan malzemeler, ürünler ve kimyasallar için kullanılacak ambalajların ADR Anlaşması ve tehlikeli maddelerin taşınmasını düzenleyen anlaşmalar uyarınca sertifikalandırılmış olması gerekmektedir. Tehlikeli maddelerin ambalajlarının belirlenmesi ve ulusal mevzuatlar uyarınca yetkilendirilmiş kuruluşlarından alınacak onay süreçleri konusunda sizlere öneriler sunuyoruz.

ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi

Tehlikeli madde kapsamındaki maddelerin taşınmasında kullanılacak araçların uluslararası ve ulusal mevzuatlara uygun üretilmesi ya da uygun hale getirilmesi için yetkilendirilmiş kuruluş (TSE)’den ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi alınması ve yıllık olarak yenilenmesi konusunda destek veriyoruz.

ADR/Taşıt Uygunluk Belgelesi patlayıcı maddelerin taşınması ve tank/tanker ile yapılacak taşımalarda taşıtlarda bulundurulması gereken belgelerdir.
ADR Uygunluk Belgesi; ADR Anlaşmasına taraf olan ülkelere yapılacak olan taşımacılık işlemlerinde kullanılacak taşıtlara düzenlenen belgedir.

Taşıt Uygunluk Belgesi ise; ADR gerekliliklerini sağlamayan ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara göre yurt içinde ve ADR Anlaşmasına taraf olmayan ülkelere taşımacılık yapmak üzere taşıtlara alınan belgedir.

Üretim Ve Üretim Yeri Uygunluk Belgesi

Tehlikeli maddelerin taşınmasını düzenleyen uluslararası anlaşmalar kapsamında ülkelerin yetkili otoritelerinin onayı ile yetkilendirişmiş kuruluşlar tarafından test edilmiş ve Tasarım/Tip Onay Sertifikasına sahip ambalajların kullanılması zorunludur.

Yurtdışından tip onay sertifikası alarak ülkemizde bu ambalajların üretimini yapan ambalaj üreticisi işletmelerin “Üretim ve Üretim Yeri Uygunluk Belgesi” almaları zorunludur.

“Üretim ve Üretim Yeri Uygunluk Belgesi” alımı hususunda deneyimli ekibimiz ile sizlere destek oluyoruz.

Taşıma Yetki Belgesi

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunan tüzel kişiler ve gerçek kişilerin özmal taşıtlarının niteliğine göre alınacak yetki belgesinin doğru tanımlanması ve belge başvuru süreçlerinin takibi konusunda sizlere destek oluyoruz.