Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı nedir?

Ülkemizin ADR Anlaşmasına taraf olmasının ardından TMGD (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı) bulundurma ve/veya hizmet alımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı mevzuatları uyarınca zorunlu hale getirilmiştir.

Tehlikeli Maddelerin Taşınmasını Düzenleyen Uluslararası Anlaşmalarda (ADR, IMDG-Code, RID, DGR, ADN) yer alan tehlikeli maddeler ile iştigal eden işletmelerin faaliyet konularına göre Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) alarak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etmesi ya da bakanlık tarafından yetkilendirilmiş TMGDK (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu)’dan hizmet alması gerekmektedir.

Hangi işletmeler TMGD istihdam etmeli ya da TMGDK’dan hizmet almalıdır?

Tehlikeli maddeler ile iştigal eden işletmelerin bağlı bulundukları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bölge müdürlüklerinden faaliyet konularına uygun Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) alarak Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik uyarınca TMGD bulundurmalı ya da yetkilendirilmiş TMGDK’dan hizmet alması zorunlu hale getirilmiştir.

TMGD Hizmeti nedir ve neleri kapsamaktadır?

İşletmenin faaliyet belgesinde yer alan faaliyet konularına göre yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmek adına tehlikeli madde güvenlik danışmanı işletmenin yapısına uygun olacak şekilde eğitim, denetim, raporlama ve danışmanlık süreçlerini belirler.

ADR Anlaşması uyarınca; genel bilinçlendirme, emniyet ve göreve özgü eğitimlerin işletme personellerine verilmesi, ambalaj, araç, saha ve elleçleme alanı denetimleri, tehlikeli madde yıllık faaliyet raporu, kaza raporu, TMGD ziyaret ve tüm denetimlere ait raporlamalar, işletmeye özgü emniyet planının oluşturulması, tehlikeli madde faaliyet konularına uygun prosedür ve talimatların hazırlanarak uygulamaya alınması, mevzuat takibi vb. iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hem TMGD’nin hem de İşletme’nin sorumluluğundadır.