TMFB İşlemleri ve Tehlikeli Madde Faaliyet Tespit Raporu

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren işletmelerin yönetmelikte belirtildiği üzere iştigal ettikleri faaliyet konularına göre Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) alması gerekmektedir.

Tehlikeli Madde Faaliyet Tespit Raporu

Tehlikeli madde faaliyetlerinde bulunan işletmelerin faaliyet konularının ve tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı zorunluluğunun belirlenmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu (TMGDK) tarafından düzenlenmesi gerekli olan rapordur.

TMFB alınması için gerekli evrakların oluşturulması ve Tehlikeli Madde Faaliyet Tespit Raporu’nun hazırlanması konusunda tecrübeli ekibimiz ile hizmet vermekteyiz.

Hangi işletmeler TMFB almalıdır?

“Taşımacı” ve/veya ‘’Tank konteyner / portatif tank işletmecisi’’ olarak faaliyette bulunan işletmeler, miktarına bakılmaksızın patlayıcı ve radyoaktif maddeler ile iştigal eden işletmeler, Bulaşıcı/Enfeksiyöz maddeler ile faaliyette bulunan işletmeler, ADR kısmı muafiyetleri dışında yirmi ton ve üzerinde tehlikeli madde satın alımı gerçekleştiren işletmeler, yirmi ton ve üzeri miktarda tehlikeli madde gönderimi gerçekleştiren işletmeler ve tehlikeli madde alımı ve gönderimi yirmi ton
miktar sınırının altında kalsa dahi tehlikeli maddeler ile paketleme, yükleme, boşaltma ve doldurma gibi faaliyetleri yirmi tonun üzerinde olan işletmeler TMFB almalıdır.

Hangi durumlarda Tehlikeli Madde Faaliyet Tespit Raporu hazırlanmalıdır?

TMFB Alımı / İlk Başvuruları
TMFB Yenileme Başvuruları
TMFB Faaliyet Konusu Değişikliği
TMFB Adres, Nevi, Unvan Değişikliği
TMFB İptal Başvurusu