Taşıma İşleri Organizatörlüğü (TİO) Yetki Belgesi’ne kaydedilecek şubelere
ilişkin aşağıdaki belgeler ilgililerden talep edilecektir:
– Yetki Belgesi’ne kaydedilmesi talep edilen şubelerin isim ve adreslerinin
bulunduğu, firmayı temsile yetkili olanın imzaladığı ve kaşelediği başvuru
dilekçesi,
– Her bir Şube için bulundukları ilde yer alan ticaret odalarınca düzenlenmiş
faaliyet belgesinin aslı,
– Şubenin bulunduğu yerin/mekanın kullanım hakkını gösterir kira kontratı örneği
veya ilgili Belediyeden alınmış kullanım ruhsat

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir