Ciddi sonuçlara sebep olabilecek tehlikeli mallar, terör olaylarında kitlesel ölüm ve kitlesel yaralanmalara sebebiyet verebilmekle beraber özelikle Sınıf 7 Radyoaktif maddeler için kitlesel olarak toplumsal ve ekonomik anlamda yıkımlar gibi ciddi sonuçlara neden olabilecek tehlikeli mallardır. Kritik sonuçlara sebep olabilecek tehlikeli malların karayolunda taşınmasında rol oynayan taşımacı, gönderen ve diğer tarafların güvenlik planını hazırlaması, yürürlüğe koyması ve bu plana uyması gerekmektedir.

Güvenlik Planını hangi taraflar hazırlar?

Taşımacı, gönderen, yükleyen, paketleyen, dolduran, tank konteyner/portatif tank işletmecisi ve boşaltan faaliyet konularını işleyen tesisler güvenlik planını hazırlamalıdır.

Güvenlik Planı nasıl hazırlanır?

Ciddi can mal ve ürün kayıplarına neden olabilecek herhangi bir olaya karşı gerekli müdahale alınması, emniyet için kullanılacak ekipmanların mevcut halde bulundurulması, güvenlik ekiplerinin oluşturulması ve görevlerinin belirlenmesi, yetkili kurumlara haber vererek ve yetkili kurumlar gelinceye dek iç düzenlemeyi uygulamasından ADR Güvenlik Danışmanı sorumludur. ADR Güvenlik Danışmanı kurum veya tesis için gerekiyorsa güvenlik planı hazırlamalıdır.

Güvenlik Planının içermesi gereken başlıca bilgiler şunlardır:

-Güvenlik Planı uygulayacak sorumlu kişiler,
-Ciddi sonuçlara neden olabilecek tehlikeli malların listesi,
-Tehlikeli malların taşınmasında güvenlik riskleri ile ilgili değerlendirme ve var olan işlemlerin incelenmesi,
-Tehlikeli mallara ait güvenlik risklerini azaltmaya yönelik alınan tedbirlerin doğru beyanı,
-Güvenlik tehditi ve ihlali durumunda güvenlik ile ilgili durum tespiti raporlamasına dair etkin ve güncel prosedürler,
-Güvenlik planlarının incelenmesi ve doğru işlendiğine dair test edilmesine ilişkin prosedür ve planların periyodik olarak değerlendirilmesi ve güncellenmesine dair prosedürleri,
-Tehlikeli malların taşınmasına ilişkin fiziksel açıdan emniyetinin sağlaması ve buna dair alınan önlemler,
– Tehlikeli mallara ait taşıma bilgilerinin sadece gerekli kişilerle paylaşılmasına yönelik tedbirler.
Güvenlik Planı hazırlarken nelere dikkat edilmelidir?
-Taşımacılar, gönderenler ve alıcılar, önlemlerle ilgili bilgileri kendi aralarında ve yetkili kurumlar arasında sağlanacak işbirliği ile paylaşmalıdır. Gerekli güvenlik önlemlerini sağlamak ve emniyet olaylarına müdahale etmek amacıyla bilgi paylaşımına ihtiyaç bulunmaktadır.
– Ciddi sonuçlara sebep olabilecek tehlikeli mallar ve Sınıf 7 Radyoaktif madde taşıyan araçlar için gerekli durumlarda taşıma telemetrisi veya diğer izleme sistemleri veya teçhizatları karayolundaki rotasını takibi amacıyla kullanılmalıdır.

Yazar: Fulya Okan

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir