SDS (Güvenlik Bilgi Formu) Hazırlama Hizmetleri

GBF/SDS Hazırlama Hizmeti

Kamuoyunda daha MSDS olarak bilinen doküman değişen standartlar ve mevzuatlar neticesinde güncellenmiştir. GünceL olarak Türk mevzuatlarında “Güvenlik Bilgi Formu” (GBF) olarak geçen dokümanın uluslararası tanımı ise “Safety Data Sheet” (SDS)’dir.

Mevzuatlara Tam Uygun

Ülkemizde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan 13 Aralık 2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik”e göre GBF (SDS)’ler hazırlanmaktadır. Söz konusu yönetmelik GBF/SDS’lerin içerik ve niteliğine dair özellikleri belirler ayrıca yönetmelik GHS, REACH ve CLP mevzuatlarına uygundur.

Tehlikeli Madde Sınıflandırması

GBF/SDS Hazırlayıcısı Uzmanlarımız aynı zamanda Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) sertifikasına sahiplerdir. Uzmanlarımız; Havayolu (DGR), Karayolu (ADR), Denizyolu (IMDG CODE) ve Demiryolu (RID) ile tehlikeli madde taşınmasına ilişkin anlaşmalarda belirtilen kısıtlara göre malzemelerin tehlike durumları ve sınıflandırması yapılmaktadır. Yapılan doğru sınıflandırmalar neticesinde güvenli bir taşıma yapılması sağlanmaktadır.

Yetkinliğimiz

GBF/SDS Hazırlayıcısı Uzmanlarımızın tamamı TÜRKAK’tan yetkilendirilmiş Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı (SDS hazırlama yeterlilik belgesi) sertifikasına sahiptir.

Entegre Danışmanlık olarak 1998’e dayanan köklü bir geçmişe sahibiz. Kurulduğumuz günden, günümüze kadar “Doğru, Etkin, Profesyonel” sloganı ile hizmet sektöründe yer alan ve sürekli gelişen bir şirketiz.

Sunmakta olduğumuz tüm hizmetlerde sadece belge yeterliliğine değil, bilgi ve tecrübeye de önem vermekteyiz. Hali hazırda sunmakta olduğumuz Çevre Danışmanlık Hizmeti (Entegre Enerji Çevre Dan.), Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti (TMGD Entegre Dan.), Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı konusunda şirketimiz kendisini kanıtlamış, sektörünün referans firmalarından olmuştur.

Mevcut hizmetlerin zenginleştirilmesi amacıyla çalışanlarımız GBF/SDS okuma eğitimi almaktadır. Hizmet verimliliğinin arttırılması ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, GBF/SDS Hazırlama hizmeti sunmaya başladık.

Neden GBF/SDS Hazırlatmalısınız?

Neden Türkçe’ye çeviri yapmalısınız?

Ülkemizde malzeme üreten ve/veya direk ithalat yapan firmaların Türkçe GBF/SDS hazırlaması zorunludur. Bu zorunluluk, akredite kuruluşlar tarafından yetkilendirilmiş güvenlik bilgi formu hazırlayıcısı uzmanlar aracılığı ile ve Türkçe dilinde GBF/SDS hazırlanarak karşılanabilir. Güncel ve geçerli GBF/SDS’ler de, GBF/SDS hazırlayıcısının iletişim bilgileri ve Sertifika bilgilerinin bulunması zorunludur. Bu nedenle GBF-SDS hazırlamak için GBF/SDS hazırlama belgesine sahip olmak gereklidir. GBF/SDS hazırlayıcısı olunması dışında doğru GBF/SDS hazırlamak tecrübe gerektirmektedir. Bu anlamda hizmet alınan firma veya kişilerin bilgi birikimi, bu konudaki deneyimi ve kullandığı teknolojilerin sorgulanması gerekmektedir.

Entegre Danışmanlık olarak, Danışmanlık sektöründeki 20 yıllık tecrübemiz ile Güvenlik Bilgi Formu hazırlayıcısı yetkinliğimizi harmanlıyoruz.