KARAYOLU (ADR)

Ülkemizin ADR Anlaşmasına taraf olmasının ardından TMGD (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı) bulundurma ve/veya hizmet alımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı mevzuatları uyarınca zorunlu hale getirilmiştir.

ADR Anlaşması (Tehlikeli Malların Karayolunda Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması) ve yerel mevzuatlar uyarınca tehlikeli maddeler ile iştigal eden işletmelerin faaliyet konularına (alıcı, boşaltan, paketleyen, yükleyen, dolduran, gönderen, taşımacı ve tank konteyner/portatif tank işletmecisi) göre Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) alarak danışman istihdam etmesi ya da bakanlık tarafından yetkilendirilmiş TMGDK (Tehlikeli Madde Güvenlik
Danışmanlığı Kuruluşu)’dan hizmet alması gerekmektedir.

Ekibimiz; her bir işletmenin faaliyet konularına göre yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmek adına işletmelerin yapısına göre eğitim, denetim, raporlama ve danışmanlık süreçlerini belirlemektedir. ADR Anlaşmasında yer alan eğitimlerin işletmeye özgü olacak şekilde personellere verilmesi, ambalaj, araç, saha ve elleçleme alanı denetimleri, tehlikeli madde yıllık faaliyet raporu, gerektiği durumlarda kaza raporu, ziyaret ve denetimlere ait raporlamalar, işletmeye özgü emniyet planının oluşturulması, tehlikeli madde faaliyet konularına uygun prosedür ve talimatların hazırlanarak uygulamaya alınması, mevzuat takibi vb. iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hem TMGD’nin hem de İşletme’nin sorumluluğundadır.

Entegre TMGD olarak; ADR Anlaşması kapsamında dinamik, yenilikçi ve tecrübeli ekibimizle işletmelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımıza yön vererek yasal mevzuatlar kapsamında danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB)

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren işletmelerin yönetmelikte belirtildiği üzere TMFB alması gerekmektedir.

TMFB alınması için gerekli evrakların oluşturulması ve Tehlikeli Madde Faaliyet Tespit Raporu’nun hazırlanması konusunda tecrübeli ekibimiz ile hizmet vermekteyiz.

Kimler TMFB Almalıdır?

“Taşımacı” ve/veya ‘’Tank konteyner / portatif tank işletmecisi’’ olarak faaliyette bulunan işletmeler, miktarına bakılmaksızın patlayıcı ve radyoaktif maddeler ile iştigal eden işletmeler, Bulaşıcı/Enfeksiyöz maddeler ile faaliyette bulunan işletmeler, ADR kısmı muafiyetleri dışında yirmi ton ve üzerinde tehlikeli madde satın alımı gerçekleştiren işletmeler, yirmi ton ve üzeri miktarda tehlikeli madde gönderimi gerçekleştiren işletmeler ve tehlikeli madde alımı ve gönderimi yirmi ton miktar sınırının altında kalsa dahi tehlikeli maddeler ile paketleme, yükleme, boşaltma ve doldurma gibi faaliyetleri yirmi tonun üzerinde olan işletmeler TMFB almalıdır.

Kimler TMGD Hizmeti Almalıdır?

Sadece “alıcı” ve/veya ‘’Tank konteyner / portatif tank işletmecisi’’ faaliyet konulu TMFB’ye sahip olan işletmeler ve elli ton altı araç kapasitesine sahip sadece ‘’Taşımacı’’ faaliyet konulu TMFB’ ye sahip işletmeler dışında kalan TMFB’ye sahip tüm işletmeler TMGD hizmeti almakla yükümlüdür.

Tehlikeli Madde Yıllık Faaliyet Raporu

Yönetmelik kapsamında değerlendirilen işletmelerin Tehlikeli Madde Yıllık Faaliyet Raporları bir sonraki yılın ilk dört ayı içerisinde e-devlet üzerinden işletmeye hizmet veren TMGD tarafından işletme yetkilisinin de sistem üzerinden verdiği onay ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne sunulmaktadır.

Tehlikeli Madde Yıllık Faaliyet Raporu beyanı işletmelere verilen hizmet kapsamında danışmanlarımız tarafından yürütülerek takip edilmektedir.

Kaza Raporu

Tehlikeli malların yüklenmesi, doldurulması, taşınması veya boşaltılması sırasında bir kaza veya olay meydana gelmesi durumunda; Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanına bilgi verilmesi gerekmektedir. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı verilen bilgi doğrultusunda olayı inceleyerek kaza raporu hazırlanmasını gerektiren bir durum var ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı U-Net Otomasyon sistemi üzerinden kaza raporunu hazırlar ve İşletme Yetkilisi’nin onayı ile birlikte Bakanlığa sunar. Kaza raporunun beyan süresi yönetmelik kapsamında 30 gün olarak belirtilmiştir.

Emniyet Planı

ADR Anlaşması’nda belirtilen ciddi sonuçlara neden olabilecek tehlikeli maddelerin yükleme, boşaltma ve nakliyesi sırasında oluşabilecek olağanüstü ve personelin zarar gördüğü durumlarda, faaliyetin tamamen ya da kısmen durdurulması, çevrenin korunması ve zararın en az seviyeye indirilmesi amacı ile hazırlanması gereken bir plandır. (Bkz. ADR Ref:1.10.3.2)

Ciddi sonuçlara neden olabilecek tehlikeli malların taşınmasına dâhil olan tarafların hazırlayarak uygulaması gerekmekte olup emniyet planının oluşturulması hakkında sizlere uzman ekibimiz ile hizmet vermekteyiz.

TMGD İşletme Ziyaret Raporu

Yönetmelik kapsamında işletmeye yapılan ziyaretlerin raporlamaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın talep ettiği asgari bilgiler yer alacak şekilde e-devlet üzerinden TMGD tarafından yapılarak işletme yetkilisinin onayı ile birlikte idareye sunulmaktadır.

E-devlet TMGD Ziyaret Raporu’nun aylık olarak girişinin yapılarak takibi hususunda tecrübeli ekibimiz ile hizmetinizdeyiz.