DEMİRYOLU (RID)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında tehlikeli yükler ile iştigal eden işletmeler ve demiryolu altyapı işletmecileri RID kapsamında hizmet almakla yükümlüdür. Bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi-Dmr alımları ve faaliyet süreçlerinin belirlenerek doğru ve etkin bir biçimde yönetilmesi için uzman kadromuz ile sizlere destek vermekteyiz.

Tehlikeli yükler ile iştigal eden işletmelerin faaliyet konuları ve faaliyet alanlarına (alıcı, boşaltan, paketleyen, yükleyen, dolduran, gönderen ve tank konteyner/portatif tank işletmecisi, sarnıç-vagon sahibi/işletmecisi, demiryolu tren işletmecisi ve demiryolu alt yapı işletmecisi) göre Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) alarak danışman istihdam etmesi ya da bakanlık tarafından yetkilendirilmiş TMGDK (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu)’dan hizmet alması gerekmektedir.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi-Dmr

Tehlikeli Maddelerin Demiryolu İle Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren işletmelerin alması gereken belgedir.