DENİZYOLU (IMDG-CODE)

Tehlikeli yüklerin denizyoluyla taşımacılığı kapsamında IMDG-Code (Denizyolu İle Taşınan Tehlikeli Maddelere İlişkin Uluslararası Kod) ve yerel mevzuatlar kapsamında kıyı tesislerinin TMGD (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı) bulundurma ve/veya hizmet alımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı mevzuatları uyarınca zorunlu hale getirilmiştir.

Entegre TMGD olarak; IMDG-Code kapsamında tecrübeli ekibimizle işletmelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımıza yön vererek yasal mevzuatlar kapsamında danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi (TYUB)

Tehlikeli yük elleçleyen kıyı tesislerinin TYUB almaları gerekmekte olup belge geçerlilik süresi üç yıl olarak sınırlandırılmış ve belirlenen periyodlarda belgenin yenilenmesi gerekmektedir.

Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge kapsamında liman tesislerinin yerine getirmesi gereken şartların belirlenmesi, Tehlikeli Yük Uygunluk Denetimi, TYUB düzenlenmesi ve yenilemesi konularında uzman ekibimizle destek sağlıyoruz.

Tehlikeli Yük Elleçleme Rehberi (TYER)

Kıyı tesisleri Tehlikeli Yük Elleçleme Talimatı kapsamında sorumluluklarının nasıl yerine getirildiğini açıklayan güncel Tehlikeli Yük Elleçleme Rehberi (TYER)’ni hazırlamak ve hazırlanan rehberin bir örneğini Liman Başkanlığı ile paylaşarak tüm kıyı tesisi personeli ve tesis kullanıcılarının erişimine
açık olması amacıyla Türkçe ve İngilizce olacak şekilde resmi internet sitelerinde yayınlamak zorundadır.

TYER’nin Tehlikeli Yük Uygunluk Denetimlerinde uygunluk talimatına göre gerekli prosedürleri, emniyet planını içeren bilgileri, sorumlulukları vb. hazırlanması ve gerekli revize işlemlerinin yapılması hususunda uzman ekibimizle sizlere destek oluyoruz.

Tehlikeli Madde 3 Aylık Faaliyet Raporu

Kıyı tesislerinin mevzuat kapsamındaki sorumluluklarına yönelik üçer aylık periyotlarda Tehlikeli Madde 3 Aylık Faaliyet Raporu hazırlanarak Liman Başkanlıklarına ve/veya idareye raporlamalar konusunda tecrübeli ekibimiz tarafından oluşturularak sizlere en doğru hizmeti sağlıyoruz.

Tehlikeli Yük Uygunluk Denetimi

Kıyı tesislerinin TYUB şartlarını idame ettirip ettirmediklerine yönelik program dışı denetimler altı aydan uzun olmayacak periyotlarla Liman Başkanlıkları ve/veya Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Denetimlerde olduğu gibi denetim öncesi ve sonrasında da uzman ekibimiz ile sizlere destek sağlıyoruz.

Çok Modlu Taşıma Evrakı/IMO Decleration Form

Tehlikeli malların birden fazla taşıma modu ile taşınması durumunda hazırlanan tehlikeli mal beyanıdır. Aynı zamanda; içeriğini karşılaması koşuluyla tek bir belgede yer alarak yönetmeliklere uygun olarak yüklendiğini belirten bir beyan ile sorumlu kişiler tanımlanarak Konteyner/Araç Ambalaj Sertifikası olarak da kullanılabilmektedir.

Çok Modlu Taşıma Evrakı / IMO Form Hazırlama Hizmeti kapsamında Entegre TMGD olarak sizlerin yanındayız.