HAVAYOLU (DGR)

DGR (Dangerous Goods Regulations) tehlikeli yüklerin havayolu ile taşınmasını düzenleyen uluslararası anlaşmadır. Havayolu ile taşımacılıkta doğru taşımanın sağlanabilmesi için IATA tarafından belirlenen kurallara ve mevzuatlara göre hareket etmek gerekmektedir. DGR anlaşması tehlikeli yük olarak kabul edilen yüklerin paketleme, dokümantasyon ve taşıma şartlarını belirlemektedir.

Gönderimi yapılacak olan bir tehlikeli yük için DGR Anlaşmasında belirtildiği şekilde paketlenmesi, etiketlenmesi, işaretlenmesi ve ardından DGD (Dangerous Goods Decleration) hazırlanması gerekmektedir.

Entegre TMGD olarak; DGR Anlaşması kapsamında tehlikeli yüklerin sevkiyatında DGD formunun düzenlenmesi, paketleme, işaretleme ve etiketleme konularında da sevkiyat bazlı olacak şekilde işletmelere danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

DGD (Dangerous Goods Decleration)

Tehlikeli yükler havayolu ile taşımaya hazır hale getirilmeden önce ICAO’nun Tehlikeli Malların Hava Yoluyla Güvenli Taşınması ve IATA Tehlikeli Mallar Yönetmeliği kapsamında hazırlanması gerekli formdur. DGD formu yetkilendirilmiş DGR sertifikasyonuna sahip yetkilendirilmiş kişi tarafından ıslak imzalı olacak şekilde düzenlenmeli ve yük ile birlikte kargoya teslim edilmelidir. DG Form hazırlama hizmeti kapsamında Entegre TMGD olarak sizlerin yanındayız.