TMGD nedir? Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kimdir?

TMGD nedir? Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kimdir? Tehlikeli maddelerin taşınması, gönderilmesi, yüklenmesi, paketlenmesi, doldurulması ve boşaltılması konusunda hizmet veren işletmelerin taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat doğrultusunda çalıştırmakla yükümlü oldukları kişilerdir. Kimler Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı çalıştırmak zorundadır? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2014 yılında aldığı karara göre tehlikeli madde üreten, depolayan, taşıyan, yükleyen, boşaltan […]

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Nedir?

İnsan sağlığına, çevreye ve tüm canlılara zarar verebilecek riskleri taşıyan maddelere tehlikeli maddeler denir. Tehlikeli maddelerin elleçlenmesi ve taşınması esnasında gerekli tedbirler alınmadığı takdirde ufak temaslarda bile ciddi, kalıcı veya ölümle sonuçlanabilecek ciddi sonuçlar ile karşılaşılabilir. 11/06/2019 tarihli Ve 44011 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün yayınlamış olduğu […]

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Nedir?

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olarak ilgili Tehlikeli madde güvenlik kuruluşları adına çalışır. Bakanlığın yayınlamış olduğu tüm yönergeler, genelgeler, tebliğler gibi mevzuatın takibini yapmak zorundadır. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının görevi Tehlikeli maddeler ile iştigali olan firmaların, tehlikeli maddeleri alıcı, boşaltan, dolduran, yükleyen, gönderen, paketleyen ve taşıma gibi faaliyetleri Tehlikeli Maddelerin Karayolu […]