TÜM SEKTÖR PAYDAŞLARINA

Entegre TMGDK olarak faaliyetlerimize başladığımız ilk günden itibaren UHDGM tarafından düzenlenen mevzuatlar ile sair mevzuatlara ve ticari etik kurallara riayet ederek faaliyet göstermekteyiz. Ticari faaliyetlerimizin yanında TMGD’lerin ve TMGDK’ların daha iyi hizmet verebilmeleri, TMGD hizmetinin tanıtılması, sektörel sorunların çözümü adına TMGDK-DER’in kurucu üyesi olduk. Derneğimizin faaliyetlerinin her bir kademesinde aktif rol aldık, almaktayız. UHDGM tarafından […]

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Nedir?

İnsan sağlığına, çevreye ve tüm canlılara zarar verebilecek riskleri taşıyan maddelere tehlikeli maddeler denir. Tehlikeli maddelerin elleçlenmesi ve taşınması esnasında gerekli tedbirler alınmadığı takdirde ufak temaslarda bile ciddi, kalıcı veya ölümle sonuçlanabilecek ciddi sonuçlar ile karşılaşılabilir. 11/06/2019 tarihli Ve 44011 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün yayınlamış olduğu […]

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Nedir?

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olarak ilgili Tehlikeli madde güvenlik kuruluşları adına çalışır. Bakanlığın yayınlamış olduğu tüm yönergeler, genelgeler, tebliğler gibi mevzuatın takibini yapmak zorundadır. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının görevi Tehlikeli maddeler ile iştigali olan firmaların, tehlikeli maddeleri alıcı, boşaltan, dolduran, yükleyen, gönderen, paketleyen ve taşıma gibi faaliyetleri Tehlikeli Maddelerin Karayolu […]

TMGD ADR Ne Demek?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ve ADR Anlaşması ADR Anlaşması 1957 yılında imzalanmış tehlikeli maddelerin karayolunda doğru elleçleme, doğru ambalaj ve doğru araçlar ile taşınmasını sağlamak amacıyla imzalanmıştır. Ülkemiz 2010 yılında ADR Anlaşmasına taraf olmuş olup 2015 yılının ikinci yarısında geçiş süreci tamamlanmıştır. Değişen mevzuatlar ile birlikte birçok işletme tehlikeli madde faaliyetlerinde söz konusu anlaşma kuralları […]