Reach Nedir?

REACH, Avrupa Birliği ülkelerinin kimyasallar ile ilgili daha önceden düzelemiş oldukları yönetmelikleri bir araya toplayarak oluşturduğu kimyasal yönetimi tüzüğüdür. Açılımı, Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH) olup, 1 Haziran 2007 yılında yürürlüğe girmiştir. REACH Tüzüğüne göre Avrupa Birliğinde faaliyet gösteren ve yılda 1 tondan fazla madde üreten ya da ithal eden firmalar bu […]

KKDİK – TÜRK Reach Nedir?

2011 yılında çalışmaları başlayan ve Avrupa REACH yönetmeliğinin dilimize çevrilerek, ülkemiz endüstrisinin sosyo-ekonomik yapısına uyarlanması ile Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve kısıtlanması (KKDİK) yönetmeliği hazırlanmış ve 23 Haziran 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu sebeple Türk-REACH olarak adlandırılabilir. KKDİK amacı tehlikeli maddelerin etkilerinden, insan sağlığı ve çevreyi yüksek düzeyde korumak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri […]

KKDİK Tarafları Nedir?

KKDİK yönetmeliğine göre taraflar, – Madde üreticileri: Maddeyi Türkiye’de imal eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişi – Madde ithalatçıları; İthalattan sorumlu, Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişi – Eşya üreticileri; Eşyayı üreten veya montajını gerçekleştiren Türkiye’de yerleşik gerçek ya da tüzel kişi – Alt Kullanıcılar; İmalatçı ve ithalatçıdan farklı, bir maddeyi kendi endüstriyel veya […]

Tarafların Sorumlulukları Nedir?

Bir madde Üreticisi / İthalatçısı Sorumlulukları; – Ön-MBDF kaydı yapmak, – Yıllık 1 ton ve üzerinde üretim ve ithalat edilen maddeleri kayıt ettirmek – Madde Bilgisi Değişim Forumu kaydı yapmak ve gereksiz testlerden kaçınmak için aynı maddeyi kayıt ettiren diğer firmalar ile iş birliği sağlamak, – Yönetmeliğe uygun bir şekilde Güvenlik Bilgi Formu (GBF) hazırlamak […]

Üçüncü Taraf Temsilci Nedir?

İmalatçı, ithalatçı veya ilgili olduğu durumlarda alt kullanıcı, 1- Birden fazla kayıt ettiren tarafından verilerin ortak sunulması, 2- Kayıt ettirenler ve/veya alt kullanıcılar arasında anlaşmaya varılamayan testler için maliyetin paylaşılması, 3- Verilerin Paylaşılması ve Gereksiz Testlerden Kaçınılması, gibi KKDİK hükümlerini yerine getirmek için atadığı Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişidir. Üçüncü taraf temsilci atamış olan […]

Tek Temsilci Nedir?

Türkiye dışında, Türkiye’ye ithal edilmek üzere kendi halinde, karışım içinde ya da eşya içindeki bir maddeyi imal eden, bir karışım hazırlayan ya da eşyayı üreten gerçek ya da tüzel kişi karşılıklı anlaşmaya vararak Türkiye içinde yerleşik gerçek ya da tüzel bir kişiyi KKDİK kapsamındaki ithalatçı yükümlülüklerini yerine getirmek üzere tek temsilcisi olarak atayabilir. Türkiye dışında […]

KKDİK Mevzuatına Göre Kritik Tarihler Nedir?

 >> 23.12.2017 – 31.12.2020  Maddelerin Ön-Kayıt Süreci: Maddeler için Ön-Kayıt başlangıç ve bitiş tarihleri  >> 01.01.2021 – 31.12.2023 Kayıt Süreci: Kayıt süreci başlangıç ve bitiş tarihleri  >> 31.12.2023 itibari ile  Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) tarafından KKDİK yönetmeliğine uygun Güvenlik Formu (GBF) hazırlanmalı. Bu tarih itibariyle, Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) tarafından KKDİK yönetmeliğine uygun Güvenlik Formu […]

Kısıtlamalar Nedir?

KKDİK Ek-17 (Belirli Zararlı Maddelerin, Karışımların ve Eşyaların İmalatı, Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Kısıtlamalar) listesinde belirtilen maddeler kısıtlanmıştır ve kendi halinde, karışım içinde ya da eşya içinde bulunan madde, kısıtlamaların koşullarına aykırı olarak imal edilemez, piyasaya arz edilemez veya kullanılamaz. Ek-17 listesine dahil maddeler Kanserojen, Mutajen, Üreme Sistemine Toksik ya da benzer tehlikeli özelliklere […]

KGR Nedir?

Kaydettiren başına yıllık 10 ton ve üzeri miktarlarda olan ve kayda tabi olan tüm maddeler için bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılır ve bir kimyasal güvenlik raporu hazırlanır. Kimyasal güvenlik raporu, kendi halinde, karışım içinde ya da eşya içinde her madde veya madde grubu için hazırlanan kimyasal güvenlik değerlendirmesini içerir. Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi aşağıdaki basamakları içerir: […]

KDU Nedir?

KKDİK’te yer alan eğitim konularının eğitimini almış ve akredite bir kuruluş tarafından yeterlilik belgesi alan kişiler ‘kimyasal değerlendirme uzmanı’ olarak ifade edilir. Kimyasal Güvenlik Raporu, Kimyasal Güvenlik Değerlendirilmesi bir KDU tarafından hazırlanabilir. Kayda tabi maddenin; imalatı ve kullanımları hakkında kayıt ettirenlerin tüm tanımlanmış kullanımlarını temsil eden bilgi (Kayıt ettiren uygun görürse, bu bilgi, ilgili kullanım […]