Bir madde Üreticisi / İthalatçısı Sorumlulukları;

– Ön-MBDF kaydı yapmak,
– Yıllık 1 ton ve üzerinde üretim ve ithalat edilen maddeleri kayıt ettirmek
– Madde Bilgisi Değişim Forumu kaydı yapmak ve gereksiz testlerden kaçınmak için aynı maddeyi kayıt ettiren diğer firmalar ile iş birliği sağlamak,
– Yönetmeliğe uygun bir şekilde Güvenlik Bilgi Formu (GBF) hazırlamak ve alt kullanıcılarına dağıtmak,
– Alt kullanıcıların isteği üzerine Güvenlik Bilgi Formu ve kayıt dosyasında bulunan bilgileri güncellemek ve tedarikçilerine iletmek,

Eşya Üreticisi / İthalatçısı Sorumlulukları

– Eşyaların içindeki madde miktarının üretici ya da ithalatçı başına yıllık toplam bir tondan fazla olması,
Maddenin normal ya da öngörülebilir kullanım koşullarında salım yapmasının tasarlanması, durumlarında bu maddeyi kayıt ettirmek,
– KKDİK Ek-14’te tanımlanmış maddeleri içeren eşyanın üreticisi veya ithalatçısı, yıllık 1 ton ve daha fazla kullanması ve Eşyanın içindeki madde konsantrasyonunun ağırlıkça %0,1’den büyük olması durumunda Bakanlığın internet sayfasında yer alan Kimyasal Kayıt Sistemi aracılığıyla Bakanlığa bildirimde bulunmak,

Alt Kullanıcı / Dağıtıcı Sorumlulukları;

– Tedarik zincirinde yukarı doğru bilgi iletmek; Tedarikçinin belirtmediği bir kullanım oluşması durumunda ve risk yönetim önlemlerinin uygunluğu gibi konularda tedarikçiyi bilgilendirmek,
– GBF de yazan risk azaltım tedbirlerini uygulamak
– Maruz kalma senaryosunda tanımlanan koşullar dışındaki herhangi bir kullanım ya da GBF’de yer alan kullanım ve maruz kalma kategorisi dışında veya tedarikçisinin tavsiye etmediği herhangi bir kullanım için önce tedarikçiyi bilgilendirmek ve gerekirse Kimyasal Güvenlik Raporu hazırlamak,
– Kendi ürettiği karışımlar için GBF hazırlatmak ve dağıtmak,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir