Kaydettiren başına yıllık 10 ton ve üzeri miktarlarda olan ve kayda tabi olan tüm maddeler için bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılır ve bir kimyasal güvenlik raporu hazırlanır.

Kimyasal güvenlik raporu, kendi halinde, karışım içinde ya da eşya içinde her madde veya madde grubu için hazırlanan kimyasal güvenlik değerlendirmesini içerir.

Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi aşağıdaki basamakları içerir:

a) İnsan sağlığı zararlılık değerlendirmesi,
b) Fiziko-kimyasal zararlılık değerlendirmesi,
c) Çevresel zararlılık değerlendirmesi,
ç) Kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) ve çok kalıcı ve çok biyobirikimli (vPvB) değerlendirmesi.

Yukarıda bulunan değerlendirmeler sonucu madde KKDİK 15. Madde 4. Fıkra hükümlerine dahil ve PBT ya da vPvB ise bu durumda, maruz kalma senaryolarının oluşturulması ya da uygun olduğu durumlarda ilgili kullanım ve maruz kalma kategorilerinin belirlenmesi ve maruz kalma tahminleri de dâhil olmak üzere maruz kalma değerlendirmesi ve risk karakterizasyonunu içerir.

Kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapması gereken kayıt ettirenler kimyasal güvenlik raporlarını erişilebilir halde ve güncel tutmalılar.

Kimyasal Güvenlik Raporu akredite bir kuruluş tarafından yetkilendirilen bir Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) tarafında hazırlanmalı ya da kontrol edilip, onaylanmalıdır.

KGR, 31.12.2023 tarihi itibari ile KDU tarafından hazırlanması zorunlu hale getirilecek Güvenlik Bilgi Formlarının temelini oluşturur. Kayıt altına alınan maddelere ilişkin yasal süreç ve başvuruları KDU takip etmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir