KKDİK’te yer alan eğitim konularının eğitimini almış ve akredite bir kuruluş tarafından yeterlilik belgesi alan kişiler ‘kimyasal değerlendirme uzmanı’ olarak ifade edilir.

Kimyasal Güvenlik Raporu, Kimyasal Güvenlik Değerlendirilmesi bir KDU tarafından hazırlanabilir.

Kayda tabi maddenin; imalatı ve kullanımları hakkında kayıt ettirenlerin tüm tanımlanmış kullanımlarını temsil eden bilgi (Kayıt ettiren uygun görürse, bu bilgi, ilgili kullanım ve maruz kalma kategorilerini de içerebilir.), sınıflandırması ve etiketlenmesi, güvenli kullanımına ilişkin rehberlik bilgileri, testlerden elde edilen bilgilerin çalışma özetleri ve kapsamlı çalışma özetleri belgelendirilmiş Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) tarafından incelenmeli ve Bakanlığa kayıt dosyasında bildirilmelidir.

31.12.2023 tarihinden sonra ise bütün Güvenlik Bilgi Formları ise yetkilendirilmiş bir KDU tarafından hazırlanmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir