2011 yılında çalışmaları başlayan ve Avrupa REACH yönetmeliğinin dilimize çevrilerek, ülkemiz endüstrisinin sosyo-ekonomik yapısına uyarlanması ile Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve kısıtlanması (KKDİK) yönetmeliği hazırlanmış ve 23 Haziran 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu sebeple Türk-REACH olarak adlandırılabilir.

KKDİK amacı tehlikeli maddelerin etkilerinden, insan sağlığı ve çevreyi yüksek düzeyde korumak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek, rekabeti ve yeniliği artırmaktır.

KKDİK Kapsamı Nedir?

REACH ile hedefleri aynı olan KKDİK yönetmeliği maddelerin imalatını, piyasaya arzını veya maddenin kendi halinde, karışım içinde veya eşya içinde kullanımını ve karışımların piyasaya arzını kapsar.

Yılda 1 ton ve daha fazla kendi halinde ya da karışım veya eşya içerisinde üretilen, ithal edilen ve kullanılan maddeler, KKDİK kapsamında ilgili hükümlere göre kayıt edilmedikleri takdirde, imal edilemez ya da piyasaya arz edilemez.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir