BUZDOLAPLARI YETERİNCE MASUM MU?

Günümüzde her insanın evinde ve işyerinde kullanmış olduğu buzdolapları, dondurucular, klimalar vb. birçok elektronik araç ve gereçler her ne kadar tehlikesiz birer nesne olarak görünse de, aslında tehlikeli madde olarak değerlendirilmektedir. Buzdolapları ya da dondurucuları değerlendirmek gerekirse; gıda maddelerinin bozulmasını engellemek amacıyla gerek soğutucu gerek dondurma işlemini yapabilmesi için içlerinde belirli oranlarda gazlar bulunmaktadır. Buzdolapları, […]

“ASBEST” HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Asbest (asbestos) ya da amyant; kanserojen bir mineraldir. Silisyumun sodyum, demir, magnezyum ve kalsiyumla oluşturduğu ısıya, aşınmaya ve kimyasal maddelere çok dayanıklı, lifli yapıda bir maddedir. Asbestin sebep olduğu hastalıkların başında asbestoz gelmektedir. Bu hastalığa ek olarak plevral reaksiyonlar, parenkimal akciğer hastalıkları, asbestin sebep olduğu dermatozlar, kanserler ve diğer (üst zon değişiklikleri, immünolojik değişiklikler vb.) […]

TÜM SEKTÖR PAYDAŞLARINA

Entegre TMGDK olarak faaliyetlerimize başladığımız ilk günden itibaren UHDGM tarafından düzenlenen mevzuatlar ile sair mevzuatlara ve ticari etik kurallara riayet ederek faaliyet göstermekteyiz. Ticari faaliyetlerimizin yanında TMGD’lerin ve TMGDK’ların daha iyi hizmet verebilmeleri, TMGD hizmetinin tanıtılması, sektörel sorunların çözümü adına TMGDK-DER’in kurucu üyesi olduk. Derneğimizin faaliyetlerinin her bir kademesinde aktif rol aldık, almaktayız. UHDGM tarafından […]

29 Şubat 2020 tarihinde yapılacak TMGD Sınavları Hakkında Duyuru

29 Şubat 2020 tarihinde yapılacak TMGD Sınavları Hakkında Duyuru 29 Şubat 2020 tarihinde yapılacak TMGD Sınavları Hakkında Duyuru   Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ çerçevesinde Bakanlığımızca 29.02.2020 tarihinde yapılacak olan TMGD ADR ve TMGD RID+IMDG Kod sınavlarında adaylar, www.tmkt.gov.tr adresinde “Mevzuat”-“Uluslararası Sözleşmeler” başlığı altında yayımlanan ADR 2019, RID 2019 ve IMDG Kod Konsolide 2016 mevzuatın Türkçe […]

TİO Yönetmeliği Kapsamında Düzenlenen Muafiyetli ÜDY-TİO/ODY-TİO Mesleki Yeterlilik Belgelerine İlişkin Duyuru

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI (Tehlikeli Mal Ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü)   * Muafiyetli ÜDY-TİO ve ODY-TİO başvuruları Genel Müdürlüğümüze yapılmaktadır. * R1 ve R2 Yetki Belgelerini TİO Yetki Belgesine dönüştüren firmalarda çalışanlara, Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği kapsamında düzenlenen ve R1/R2 Yetki Belgeleri altında kayıt altına alınan ÜDY/ODY Mesleki Yeterlilik Belgelerini […]

ADR Taşıt Uygunluk Belgesine İlişkin Duyuru TMKT Sitesinde Yayımlanmıştır…

  ADR/Taşıt Uygunluk Belgesine ilişkin duyuru DUYURU Bilindiği üzere, 24.04.2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Taşınması Hakkındaki Yönetmeliğin “Uygunluk Belgesi” olmadan faaliyette bulunan taşıtlar başlıklı geçici 1 nci maddesi kapsamında “2014 ve öncesi model yılına sahip olup, ülke sınırları içinde veya ADR’ye taraf olmayan ülkelere yapılan tehlikeli madde […]

30 Kasım SRC5 ve TMGD Sınav İtirazları Sonuç Duyurusu

30 KASIM 2019 TMGD VE SRC 5 SINAVI İTİRAZ SONUÇ DUYURUSU Bilindiği üzere, 30 Kasım 2019 tarihinde yapılan TMGD ve SRC-5 Sınavı sonuçları 12 Aralık 2019 tarihinde yayınlanmıştır. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliği ve Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki yeterlilik Eğitimi Yönergesi kapsamında yasal süresi içerisinde sınava yapılan yazılı itirazlar Genel […]

Elektronik Taşıma Evrakı Sistemi Hakkında Duyuru TMKT Sitesinde Yayımlanmıştır…

Elektronik Taşıma Evrakı Sistemi Hakkında Duyuru TMKT Sitesinde Yayımlanmıştır… DUYURU METNİ ;   DUYURU 14.09.2019 tarihinde web sitemizde “ADR Taşıma Evrakı” başlıklı duyuruda elektronik taşıma evrakının 01.01.2020 tarihinden sonra U-ETDS sitemi üzerinden düzenleneceğine ilişkin bir planlama yapılmıştır. Ancak, süreç içerisinde taşıma evrakının U-ETDS sistemi üzerinden girişi ile ilgili yaşanan sorunların giderilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde […]

Tehlikeli Yüklere İlişkin Deniz Ticareti Gözetim Hizmeti Yönergesi TMKT Sitesinde Yayımlanmıştır.

Tehlikeli Yüklere İlişkin Deniz Ticareti Gözetim Hizmeti Yönergesi TMKT Sitesinde Yayımlanmıştır.   Deniz ticaretinin gerektirdiği her türlü gözetim hizmetlerinin yürütülmesine ve gözetim hizmeti sunacak tüzel kişilerin yetkilendirilmesi ile denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla, Bakanlığımızca “Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği” hazırlanarak 19/11/2019 tarih ve 30953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci […]

30 Kasım 2019 Sınav Sonuç Duyurusu TMKT Sitesinde Yayımlanmıştır…

30 Kasım 2019 Sınav Sonuç Duyurusu TMKT Sitesinde Yayımlanmıştır. Sonuçları E-Devlet ten öğrenebilirsiniz… 30 Kasım 2019 TMGD Sınav Sonuç Duyurusu TMGD SINAV SONUÇ DUYURUSU   30 Kasım 2019 tarihinde yapılan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı (TMGD ADR, TMGD RID+IMDG Kod) Sonuçları yayınlanmış olup, https://www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet şifresiyle öğrenilebilmektedir. Eğitim kuruluşları aracılığıyla sınava başvuranların sonuçları ayrıca kamu.türkiye.gov.tr üzerinden eğitim kuruluşlarına bildirilmiştir.   TMGD ADR Sertifikası […]