Asbest (asbestos) ya da amyant; kanserojen bir mineraldir. Silisyumun sodyum, demir, magnezyum ve kalsiyumla oluşturduğu ısıya, aşınmaya ve kimyasal maddelere çok dayanıklı, lifli yapıda bir maddedir.

Asbestin sebep olduğu hastalıkların başında asbestoz gelmektedir. Bu hastalığa ek olarak plevral reaksiyonlar, parenkimal akciğer hastalıkları, asbestin sebep olduğu dermatozlar, kanserler ve diğer (üst zon değişiklikleri, immünolojik değişiklikler vb.) hastalıklar görülmektedir.

Asbestle çalışmalarda çalışanların maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonu, sekiz saatlik zaman ağırlıklı ortalama değerinin lif/cm3 cinsi şeklinde ifade edilmesidir.

Ülkemizde de kullanılan asbest; gemi yapımı, marley (yapılarda döşeme gereci olarak kullanılan plastik madde), boru, levha, fren ve debriyaj balatası, conta ve asbestli iplik üretiminde kullanılmıştır.

Asbest kullanımı ülkemizde 2010 yılının sonunda yasaklanmıştır. Bu tarihten sonra ise sadece söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işlerine izin verilmektedir ve bu işler yalnızca gerekli eğitimleri almış yetkili uzman ve çalışanlarca yapılabilmektedir.

Gemi, bina veya endüstriyel bir yapıdan söküm sonucu ortaya çıkarılan asbest, “atık” niteliğinde olup, “atık mevzuatı” hükümlerine göre taşınması ve bertarafı gerekmektedir. Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluşan atıklarını alıcı ortamlara doğrudan veya dolaylı vermeleri uygun görülmeyen tesis ve işletmeler ile yerleşim birimleri atıklarını yönetmeliklerde belirlenen standart ve yöntemlere uygun olarak arıtmak ve bertaraf etmekle veya ettirmekle ve öngörülen izinleri almakla yükümlüdürler. Tüm atıkların tabi olduğu bu hüküm asbest atıklarının bertarafı için de geçerlidir.

Asbestler, ADR (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması)’ye göre tehlikeli madde olarak sınıflandırılır. Madde veya nesne için uygun güvenlik bilgi formundan veya üreticinin spesifikasyon ve güvenlik bilgilerinden sınıflandırma bilgisine ulaşılabilir.

Asbestlerin, ADR değerlendirmesi ve taşımacılıkta alınacak önlemler için uzman kadromuz ile iletişime geçebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir