Tehlikeli Yüklere İlişkin Deniz Ticareti Gözetim Hizmeti Yönergesi TMKT Sitesinde Yayımlanmıştır.

 

Deniz ticaretinin gerektirdiği her türlü gözetim hizmetlerinin yürütülmesine ve gözetim hizmeti sunacak tüzel kişilerin yetkilendirilmesi ile denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla, Bakanlığımızca “Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği” hazırlanarak 19/11/2019 tarih ve 30953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Yönetmelik kapsamında deniz gözetim işletme yetki belgesi alacak işletmelerin tehlikeli yüklerle ilgili gözetim faaliyetlerinde bulunmak istemeleri halinde Genel Müdürlüğümüzden tehlikeli yük deniz gözetim yetki belgesi almaları zorunludur.  Ayrıca Yönetmeliğin 6 ıncı maddesi uyarınca tehlikeli yüklerle ilgili tehlikeli yük deniz gözetim yetki belgesine sahip işletmelerde tehlikeli yüklerle ilgili gözetim hizmetinde bulunacak kişilerin Genel Müdürlüğümüzden yetki almaları zorunludur. Tehlikeli yük deniz gözetim yetkilisinin eğitimleri, belgelendirilmeleri, görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları Genel Müdürlüğümüzce belirlenir.

Bu kapsamda, “Tehlikeli Yüklere İlişkin Deniz Ticareti Gözetim Hizmeti Yönergesi” hazırlanmış ve 26/12/2019 tarihli ve 97317 sayılı Bakan Olur’u ile yayımlanmıştır.

Yönerge ve Ekleri, Genel Müdürlüğümüzün web sitesinde (www.tmkt.gov.tr) Mevzuat-Yönergeler bölümünde erişime sunulmuştur.

KAYNAK: https://tmkt.uab.gov.tr/

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir