30 KASIM 2019 TMGD VE SRC 5 SINAVI İTİRAZ SONUÇ DUYURUSU

Bilindiği üzere, 30 Kasım 2019 tarihinde yapılan TMGD ve SRC-5 Sınavı sonuçları 12 Aralık
2019 tarihinde yayınlanmıştır. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliği ve
Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki yeterlilik Eğitimi
Yönergesi kapsamında yasal süresi içerisinde sınava yapılan yazılı itirazlar Genel
Müdürlüğümüzce değerlendirilmiştir. Buna göre;
1. TMGD ADR, RID+IMDG Kod ile ilgili itiraz dilekçelerinde belirtilen;
• TMGD-ADR A soru kitapçığındaki 25 inci sorunun (B kitapçığında ise aynı soruya
karşılık gelen 5 inci soru)
• TMGD-ADR A soru kitapçığındaki 38 inci sorunun (B kitapçığında ise aynı soruya
karşılık gelen 18 inci soru),
• TMGD-RID+IMDG Kod A soru kitapçığındaki 24 üncü sorunun (B kitapçığında ise aynı
soruya karşılık gelen 34 üncü soru)
• TMGD-RID+IMDG A soru kitapçığındaki 32 inci sorunun (B kitapçığında ise aynı
soruya karşılık gelen 22 inci soru),
• TMGD-RID+IMDG Kod A soru kitapçığındaki 36 ncı sorunun (B kitapçığında ise aynı
soruya karşılık gelen 27 nci soru)
• TMGD-RID+IMDG A soru kitapçığındaki 40 ıncı sorunun (B kitapçığında ise aynı
soruya karşılık gelen 30 uncu soru),
yapılan inceleme sonucunda hatalı olduğu tespit edilmiştir. Sınava katılanların tümünün bu
soruları doğru cevaplandırdığı kabul edilmiştir. Bu sorulardan daha önce puan almayan tüm
adaylara soruların puanları olumlu olarak yansıtılmıştır. Sonuçlara e-devlet sisteminden
ulaşılabilir.
2. TMDG Sınavına yönelik itiraz dilekçelerinde belirtilen diğer sorularla ilgili yapılan
incelemede ise; sınava girenleri yanlış sonuca götürecek nitelikte bir hata tespit edilmemiştir.
3. TMGD ve SRC 5 Sınavına girip cevap kağıdının tekrar değerlendirilmesini talep edenler ile
cevap kağıdında boş soru bırakmadığını iddia edenlerin, cevap kağıtlarının tekrar incelenmesi
neticesinde herhangi bir maddi hataya rastlanmamıştır. Kitapçık türünün işaretlenmesi ile
ilgili taleplerin incelenmesi neticesinde, TMGD kitapçık türünün işaretlenmesine yönelik
optik cevap kağıtlarında maddi hata tespit edilmemiştir. Ancak, SRC5 kitapçık türünün
okutulmasında optik cevap kağıtlarında maddi hata tespit edilmiş olup, bu tür hatalı optik
cevap kağıtları tekrar okutularak sonuçlar ilgililere hem e-devlet sistemi üzerinden hem de
SMS yoluyla iletilmiştir.
4. SRC-5 Sınavında salon görevlileri tarafından tutulan tutanakla sınav kurallarına uymadıkları
tespit edilen 6 kişinin sınavı iptal edilmiştir. Bu konuda itirazlar, sınav kuralları ve salon sınav
tutanaklarına dayanılarak uygun görülmemiştir.
Duyurulur.

KAYNAK: https://tmkt.uab.gov.tr/

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir