Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ve ADR Anlaşması

ADR Anlaşması 1957 yılında imzalanmış tehlikeli maddelerin karayolunda doğru elleçleme, doğru ambalaj ve doğru araçlar ile taşınmasını sağlamak amacıyla imzalanmıştır.

Ülkemiz 2010 yılında ADR Anlaşmasına taraf olmuş olup 2015 yılının ikinci yarısında geçiş süreci tamamlanmıştır. Değişen mevzuatlar ile birlikte birçok işletme tehlikeli madde faaliyetlerinde söz konusu anlaşma kuralları çerçevesinde tehlikeli madde taşımalarını gerçekleştirmektedir.

ADR Anlaşması ve yerel mevzuatlarımız uyarınca işletmeler Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) bulundurmak/hizmet almak yükümlülüğündedir. TMGD tehlikeli maddelerin taşıma modlarına göre paketlenmesi, yüklenmesi, boşaltılması ve doldurulması ile ilgili kurallar hakkında işletmeye öneriler sunarak çevrenin ve mülklerin korunması ve gerçekleşebilecek risklerin en az seviyeye çekilmesi konusunda çalışmalarını yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir