Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) eğitimleri; Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Yetki Belgesi (TMGDEYB) sahibi eğitim kuruluşlarında TMGD eğiticileri tarafından verilmektedir. ADR kapsamında tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı eğitimleri 64 saattir.

TMGD Sınavı yılda en az bir kere Bakanlık tarafından yapılmaktadır. TMGD Sınavı, Uluslararası anlaşma ve sözleşmeler kapsamında yazılı olarak yapılmakta olup ülkemizde TMKT tarafından düzenlenmektedir. Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilip sınavda başarılı olabilmek için en az 70 puan alınması gerekmektedir.

Sınavlarda, tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin Uluslararası sözleşme/anlaşma haricinde başka hiçbir doküman kullanılmamaktadır. Sınav, test veya açık uçlu sorular ile vaka çözümünden oluşabilir.

Ülkemizde test olacak şekilde 40 sorudan oluşan toplamda 3,5 saatlik süre ile sınırlıdır. TMGD sınavlarında başarısız olan adaylara 3 adet sınava girme hakkı daha tanınır. Sınavlarda başarılı olan adaylara 5 yıl geçerli olacak şekilde Ulaştırma Bakanlığı tarafından TMGD Sertifikası düzenlenir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir