ADR Sınavı

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) eğitimleri; Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Yetki Belgesi (TMGDEYB) sahibi eğitim kuruluşlarında TMGD eğiticileri tarafından verilmektedir. ADR kapsamında tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı eğitimleri 64 saattir. TMGD Sınavı yılda en az bir kere Bakanlık tarafından yapılmaktadır. TMGD Sınavı, Uluslararası anlaşma ve sözleşmeler kapsamında yazılı olarak yapılmakta olup ülkemizde TMKT tarafından düzenlenmektedir. […]