14 Haziran 2019 tarihinde yayınlanan Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge ye göre daha önce tehlikeli maddeler ile bir yıl içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan işletmelerin Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alması zorunlu iken, miktar sınırı kaldırılmış ve ilgili faaliyet konularında iştigal eden işletmeler için miktara bakılmaksızın TMFB alma zorunluluğu getirilmiştir.

İşletmenin faaliyet konusu veya konularının hangileri olduğunu bulunduğu bölgede yetkilendirilmiş TMGDK’dan alacakları Ek-3 raporu ile, ilgili Bölge Müdürlüğüne vererek TMFB başvurusunu gerçekleştirebilecektir.

TMFB’ye sahip işletmelerden; 5 yıllık TMFB süresi 31.12.2019 tarihinden sonra biten işletmeler, 31.12.2019 tarihine kadar yetkilendirilmiş TMGDK’ dan alacakları EK-3 raporu ile birlikte TMFB’ni yenileyebilecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir