TMFB ve EK-3 Raporu Hakkında

14 Haziran 2019 tarihinde yayınlanan Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge ye göre daha önce tehlikeli maddeler ile bir yıl içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan işletmelerin Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alması zorunlu iken, miktar sınırı kaldırılmış ve ilgili faaliyet konularında iştigal eden işletmeler için miktara bakılmaksızın […]