Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Nedir?

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olarak ilgili Tehlikeli madde güvenlik kuruluşları adına çalışır. Bakanlığın yayınlamış olduğu tüm yönergeler, genelgeler, tebliğler gibi mevzuatın takibini yapmak zorundadır. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının görevi Tehlikeli maddeler ile iştigali olan firmaların, tehlikeli maddeleri alıcı, boşaltan, dolduran, yükleyen, gönderen, paketleyen ve taşıma gibi faaliyetleri Tehlikeli Maddelerin Karayolu […]

ADR Sınavı

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) eğitimleri; Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Yetki Belgesi (TMGDEYB) sahibi eğitim kuruluşlarında TMGD eğiticileri tarafından verilmektedir. ADR kapsamında tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı eğitimleri 64 saattir. TMGD Sınavı yılda en az bir kere Bakanlık tarafından yapılmaktadır. TMGD Sınavı, Uluslararası anlaşma ve sözleşmeler kapsamında yazılı olarak yapılmakta olup ülkemizde TMKT tarafından düzenlenmektedir. […]

TMGD ADR Ne Demek?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ve ADR Anlaşması ADR Anlaşması 1957 yılında imzalanmış tehlikeli maddelerin karayolunda doğru elleçleme, doğru ambalaj ve doğru araçlar ile taşınmasını sağlamak amacıyla imzalanmıştır. Ülkemiz 2010 yılında ADR Anlaşmasına taraf olmuş olup 2015 yılının ikinci yarısında geçiş süreci tamamlanmıştır. Değişen mevzuatlar ile birlikte birçok işletme tehlikeli madde faaliyetlerinde söz konusu anlaşma kuralları […]