06.10.2019 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANA TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ, TÜP VE TÜP DEMETLERİNİN DOLUM VE PERİYODİK MUAYENELERİNİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ ve LPG TÜPLERİNİN MUAYENE, DENEY, BAKIM VE TAMİRİ YETERLİLİK BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ HAKKINDA Kİ DUYURU…

06.10.2019 Tarihli yayımlanan resmi gazetede aşağıdaki yönetmelik ve tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır. TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ (2010/35/AB)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 31/12/2012 tarihli ve 28514 4. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/AB) yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji […]

ADR TAŞIMA EVRAKI HAKKINDAKİ ÖNEMLİ DUYURU…

ADR TAŞIMA EVRAKI HAKKINDAKİ ÖNEMLİ DUYURU… ADR Taşıma Evrakı, Uetds yük taşıma kaydı bildirimini e-devlet hizmeti üzerinden giriş hakkındaki duyuru TMKT sitesinde yayımlanmıştır. İlgili duyuru linki için tıklayınız ADR taşıma Ev. Duyuru KAYNAK:www.tmkt.gov.tr

29 EYLÜL 2019 SRC-5 Sınavı Süre Uzatımı

DUYURU Bakanlığımızca, 28 Eylül 2019 tarihinde yapılacak olan Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitimi Sertifikası (SRC5) Sınavı ile ilgili başvuru ve sınav ücreti yatırma süreci 05 Eylül 2019 tarihinde sona ermiştir. Ancak, Bakanlığımıza yapılan başvurular dikkate alınarak sınav başvuru ve sınav ücreti yatırma süresi 10 Eylül 2019 tarihine kadar uzatılmıştır. İlgililere duyurulur.

TİO YETKİ BELGESİ İLE İLİŞKİLENDİRİLECEK ŞUBELERE YÖNELİK DUYURU

Taşıma İşleri Organizatörlüğü (TİO) Yetki Belgesi’ne kaydedilecek şubelere ilişkin aşağıdaki belgeler ilgililerden talep edilecektir: – Yetki Belgesi’ne kaydedilmesi talep edilen şubelerin isim ve adreslerinin bulunduğu, firmayı temsile yetkili olanın imzaladığı ve kaşelediği başvuru dilekçesi, – Her bir Şube için bulundukları ilde yer alan ticaret odalarınca düzenlenmiş faaliyet belgesinin aslı, – Şubenin bulunduğu yerin/mekanın kullanım hakkını […]

TMFB ve EK-3 Raporu Hakkında

14 Haziran 2019 tarihinde yayınlanan Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge ye göre daha önce tehlikeli maddeler ile bir yıl içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan işletmelerin Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alması zorunlu iken, miktar sınırı kaldırılmış ve ilgili faaliyet konularında iştigal eden işletmeler için miktara bakılmaksızın […]

TMGDK’da istihdam edilen TMGD’lere ilişkin duyuru

Bakanlığın yapmış olduğu duyuru Son zamanlarda Genel Müdürlüğümüze sözlü ve yazılı olarak; bir TMGDK bünyesinde tam zamanlı olarak istihdam edilen TMGD’nin sahip olduğu başka bir sertifika ile (Çevre Danışmanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği vb) ilgili diğer alanlarda da hizmet vermesi hususunun mümkün olup olmadığına ilişkin açıklık getirilmesi talep edilmiştir. Soruya ilişkin olarak; 1-Tehlikeli madde güvenlik […]