Bildiğiniz üzere, tehlikeli madde güvenlik danışmanından (TMGD) hizmet alma veya istihdam etme zorunluluğu 30/06/2015 tarihi itibariyle başlamıştır. Ancak; sektörde henüz Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) almamış ve TMGD hizmeti almayan firmalar sıkça karşımıza çıkmaktadır.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan mevzuatlar ile beraber 01/01/2018 tarihi itibariyle bir çok firmanın Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti alması ya da bünyesinde en az bir adet TMGD istihdam etmesi gerekecektir. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının (TMGDK) yetkilendirilmesi ve bu sürecin başlaması ile beraber cezai yaptırımların uygulanacağını ve tesis bazlı denetimlerin ilerleyen süreçlerde başlayacağını ön görmekteyiz.

Peki TMGD bulundurmayan firmaları bekleyen cezai yaptırımlar nelerdir? Öncelikle, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi ve TMGD bulundurmayan ve tehlikeli maddeleri dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alan, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecileri tespit edildiği takdirde cezai yaptırım ile karşılaşacaklardır. Karşılaşılması muhtemel bu duruma ek olarak özellikle tehlikeli atıkların ve tehlikeli madde kapsamında sınıflandırılan malzemelerin gönderilmesi durumunda;

– ADR Taşıma Evrakı hazırlanarak araca teslim edilmemesi
– UN onaylı ambalajların kullanılmaması
– ADR’de tanımlanan işaret, etiket ve turuncu plakaların işaretlenmemesi
– Yeterli sayıda yangınla mücadele teçhizatlarının bulundurulmaması
– ADR Yazılı Talimatının bulundurulmaması
– Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5)/ADR Şoför Eğitim Sertifikası sahip sürücü ile bu maddelerin taşınmaması
– Taşıtlar için geçerli ADR uygunluk belgesi bulundurulmaması
– Tehlikeli madde taşımacılığı yapan taşıtlara ait Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu – Mali Sorumluluk Sigortası poliçesi bulundurulmaması
– Genel ve kişisel koruyucu teçhizatın araçlarda bulundurulmaması
– Uygun olmayan saatlerde ve Karayolları Genel Müdürlüğünün görüşü dikkate alınmayarak köprü ve tünel kullanımı gibi durumlarda cezai işlemler katlanarak devam edecektir.

Bu bağlamda, tehlikeli maddeler ile faaliyet gösteren firmalar cezai yaptırımlar ile karşılaşmamak, olası riskleri azaltmak ve yıllık beyanlarını eksiksiz biçimde tamamlayabilmek adına bünyesinde TMGD istihdam etmek ya da yetkilendirilmiş TMGDK’dan TMGD hizmeti alması gerekmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir