Ülkemizde ADR tasarım tip test raporlarının yetkili otoritesi bilindiği üzere TSE’dir. UN onaylı ambalajların tip onaylarının ADR’ye taraf olan farklı bir ülkeden alınarak ülkemizde üretilmesi durumunda, bahse konu ambalajların üretiminin gerçekleştirildiği üretim tesisinin TSE tarafından denetlenerek belgelendirilmesi gerekmektedir. Bu hususta gerekli koşulları sağlayan ambalaj üretim tesisleri “Üretim Yeri Uygunluk Belgesi” ile belgelendirilecek olup belgenin geçerliliği üç yıl olacaktır.

Belgelendirilen üretim tesisleri yılda en az bir kez TSE tarafından denetlenecektir. Ambalajların tasarım tip onay sertifikalarının TSE’den alınması durumunda bahse konu onay sertifikası beş yıl geçerli olacaktır. Üretim tesisi denetlenerek olumlu bulunması halinde ambalajlara ait numuneler hazırlanarak tip testleri uygulanacaktır.

Gerçekleştirilen tip testlerinin sonucunun olumlu olması halinde ise belge düzenlenmektedir. Ülkemiz yetkili otoritesi TSE tarafından belgelendirilmiş ambalaj tasarım onay belgeli firmalar listesine www.tse.org.tr ulaşılabilmektedir.

Yazar: Zişan Candan

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir