Sağlık sektöründe TMGD ne yapar?

11.06.2019 Tarihli ve 44011 Sayılı Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge 2. Madde (b) bendine göre; Bu yönerge, ADR Sınıf 6.2’ye tabi bulaşıcı maddeler ile iştigal eden ve Ek-4’de yer alan gerçek ve tüzel kişilere sahip işletmeleri kapsamaktadır. Bu yönergede Ek-4 ‘ de yer alan işletmeler; Üniversite Hastaneleri ve müstakil […]