PKD (Patlamadan Koruma Dokümanı) Hazırlama Hizmeti

Tehlike arz eden paylayıcı ortam oluşma ihtimaline karşı çalışanların ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan risk değerlendirmesi sonucuna göre Patlamadan Korunma Dokümanı şirketimizin deneyimli uzman personelleri tarafından hazırlanmaktadır. Doğru önlemlerin alınması ve belirlenmesi hususunda Patlamadan Koruma Dokümanının hazırlanması hususunda deneyimli ekibimizle hizmetinizdeyiz.

Karbon Ayak İzi

Karbon ayak izi bir ürünün yaşam döngüsüdür. Bir hammaddenin oluşumundan bertaraf edilmesine kadarki oluşumunda ortaya çıkan sera gazı etkisidir. İşletmelerde faaliyet sonucu oluşan sera gazlarının etkilerini karbondioksit cinsinden hesaplanması çalışmasına dayanmaktadır. Karbon ayak izini azaltılması için karbon ayak izi hesaplanması gerekmektedir. Karbon ayak izi hesaplaması hakkında detaylı bilgi edinmek için ve destek edinmek için bizlerle […]

KDU- KKDİK- TÜRK REACH Hizmetleri

KDU- KKDİK- TÜRK REACH Hizmetleri Hizmetimiz, 23.06.2017 tarih ve 30105 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik” (KKDİK) kapsamında oluşturulan sistemin ilgili taraflarca uygulanmasını ve takip edilmesini kapsamaktadır. KKDİK sistemi, ülkemizde üretilen veya ithal edilen kimyasallar veya eşyaların kayıt altına alınması, takibinin yapılması ile insan ve çevre sağlığını korumak […]

SDS (Güvenlik Bilgi Formu) Hazırlama Hizmetleri

Ülkemizde,  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik’’ 13 Aralık 2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve KKDİK yönetmeliği 23 Haziran 2017 tarih ve 30105 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre GBF (SDS)’ler hazırlanmaktadır. Söz konusu yönetmelik GBF/SDS’lerin içerik ve niteliğine dair […]

Yazılım Hizmetleri

Tehlikeli Maddelerin Taşınması ile ilgili uluslararası ve ulusal mevzuatlara uygun olacak şekilde tehlikeli madde faaliyeti kapsamındaki tüm yükümlülüklerinizi pratik, güvenli ve izlenebilir kılıyoruz. Kurumsak bir hizmet anlayışı ile geliştirdiğimiz TMGD PLUS+ yazılımı sayesinde hizmet kalitesinin devamlılığı sağlanmaktadır. Kolay kullanımı, ihtiyaç duyulan tüm bilgi ve belgelerin en doğru şekilde ve pratik olarak çekebilme özelliği, geliştirmeye açık […]

Tehlikeli Madde Yönetim Sistemi Kurulumu

Tehlikeli Madde Yönetim Sistemi kurulumu işletmelerin tehlikeli madde faaliyetlerinde oluşan ihtiyaçlarına özgü uzman kadromuz tarafından geliştirilen özel proje çalışması olarak tanımlanmaktadır. İşletmelerin tehlikeli madde operasyonları ile ilgili yükümlülüklerini kapsayacak biçimde tüm süreçlerin hızlı, doğru ve verimli olarak gerçekleştirilmesidir. Kimyasal, Atık ve Tehlikeli Ürün takip sisteminin oluşturulması, uluslararası ve ulusal mevzuatlar çerçevesinde iş ve işlemlerin yürütülmesi, […]

Belgelendirme Hizmetleri

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren (alıcı, boşaltan, paketleyen, yükleyen, dolduran, gönderen, taşımacı ve tank konteyner/portatif tank işletmecisi) işletmelerin yönetmelikte belirtildiği üzere iştigal ettikleri faaliyet konularına göre adres bazlı olacak şekilde Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) alması gerekmektedir. Düzenlenen TMFB’nin geçerlilik tarihi 5 yıl ile sınırlı olup […]

TMFB İşlemleri ve Tehlikeli Madde Faaliyet Tespit Raporu

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren işletmelerin yönetmelikte belirtildiği üzere iştigal ettikleri faaliyet konularına göre Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) alması gerekmektedir. Tehlikeli Madde Faaliyet Tespit Raporu Tehlikeli madde faaliyetlerinde bulunan işletmelerin faaliyet konularının ve tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı zorunluluğunun belirlenmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş […]